Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20

เนื้อสัตว์ (meat) หมายถึง เนื้อจากสัตว์ต่างๆ ประเภทของสัตว์ที่ใช้เนื้อเพื่อบริโภค ได้แก่ เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เนื้อหมู เนื้อวัวเนื้อแพะ เนื้อแกะควาย สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นกทุกประเภท สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น จระเข้ กบ เต่า ตะพาบ และอื่นๆ เนื้อสัตว์ที่นำมาใช้บริโภค ส่วนใหญ่ได้จากการปศุสัตว์ ผ่านการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และนำมาชำแหระเป็นชิ้นส่วนเพื่อแบ่งจำหน่าย และสะดวกในการนำมาบริโภค

7d5db8ee90181960985e37bd89ad1a57

 • ประเภทของสัตว์ที่ใช้เนื้อเพื่อบริโภค
 •  - เนื้อสุกร (pork) / มาตรฐานเนื้อสุกร/กระบวนการผลิตเนื้อสุกร
 •  - เนื้อวัว (beef)
 •  - โรงฆ่าสัตว์
 •  - ส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์
 •  - โครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อสัตว์
 •  - สีของเนื้อสัตว์
 •  - การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังการฆ่า
 •  - การบ่มเนื้อสัตว์
 •  - การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์
 •  - การเก็บรักษาเนื้อสัตว์
 •  - การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 •  - ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
 •  - เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

ที่มา : .foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-เนื้อสัตว์

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001