Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20
R3A เสน่ห์แห่งการค้าการลงทุนในอนาคต

 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ 6 มหานครลุ่มน้ำโขง

เส้นทางสายเชียงของ-หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง-คุนหมิง เป็นหนึ่งใน 3 เส้นทางการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ North-South Economic Corridor ตามโครงการ GMS ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศที่มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB:Asian Development bank) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการที่สนับสนุนความร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนใน ภูมิภาค ประมาณ 320 ล้านคน ที่เพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลกได้

จากทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศข้างต้นนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความร่วมมือในเส้น ทาง “R3A” ซึ่งเดิมเรียกว่าเส้นทาง “R3East” เพื่อให้เกิดประสบการณ์และมองเห็นการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการ โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอที่เกี่ยวข้องเดินทางโดยรถยนต์ไปศึกษาข้อมูลในเส้นทางข้างต้น เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ-ห้วยทราย-แขวงบ่อแก้ว-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อ หาน (ชายแดนจีน)-เมืองหล้า- เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) รวมระยะทางเกือบ 1,000 กิโลเมตร

นายวิบูลย์   ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเดินทางสำรวจเส้นทาง R3A ที่เห็นโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดี ในเขตประเทศลาวมีเส้นทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาที่ลาดชัน พบบางช่วงมีดินถล่มปิดเส้นทาง ส่งผลต่อการจราจรที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในขณะที่ถนนในเขตประเทศจีนมีสภาพดีมาก เป็นถนนลักษณะเส้นตรงที่เจาะผ่านภูเขากว่า 20 อุโมงค์ และมีสะพานเมื่อมีช่วงภูมิประเทศที่เป็นเหวลึก ตรงนี้เป็นข้อต่างของการสร้างความน่าสนใจในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว สู่เมืองชนชาวไทยในจีน สำหรับทางด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวนั้น พบข้อมูลที่น่าสนใจจากการเข้าพบ ท้าวพิมพะสอน เจ้าแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ว่า ในพื้นที่เมืองนี้ปลูกยางพารา กว่า 1,800 ไร่ เพื่อนำผลผลิตส่งให้จีน สิ่งที่ลาวต้องการ คือ การลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร โรงแรม และการบริการซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความเติบโตในเมืองบ่อเต็น ที่รัฐบาลจีนมาเช่าพื้นที่ประกอบการลงทุนธุรกิจโรงแรม และกาสิโนร่วมกันกับ สปป.ลาว ทางด้านการกระจายสินค้ามีนักลงทุนไทย มาประกอบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทย เพื่อส่งออกไป พม่า จีน เป็นช่องทางเชื่อมโยงการดำเนินงานแก่นักลงทุนไทยรายใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายสินค้าจากไทยไปยัง สปป.ลาว และจีน อันเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการไทย

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่น่าสนใจในเส้นทาง “R3A” ที่มี นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ และ นายชุมพร แสงมณี รอง ผวจ.เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางไปร่วมศึกษา และนำมาวิเคราะห์ให้เกิดเป็นผลดีในการขยายความสัมพันธ์อันเป็นพื้นฐานไปสู่ การร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ  อีกมากมาย หากเส้นทางนี้ประสบความสำเร็จคงจะทำให้เมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์ขึ้นทุกด้าน.


 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001