Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20

กรมทางหลวงชนบทเปิดผังก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ค่า 500 ล้าน เชื่อมพะเยาถึงชายแดนเชียงราย เข้า R3a หนุนท่องเที่ยว-การค้าร่วมพม่า จีน และลาว

รายงานข่าวจากจังหวัดพะเยา แจ้งว่า หลังจากกรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บ.เชนีเอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.บุญปัญญาเทคโนโลยี จำกัด และเอ็นทิค จำกัด สำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ.1 (ตอนที่ 1) ผังเมืองรวมเมืองพะเยา ล่าสุดได้มีการจัดประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพะเยากว่า 200 คน ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา (จำกัด) โดยมีนายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

นาย สุพร เตไชยา วิศวกรระดับเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการนี้จะมีการก่อสร้างถนนใหม่ ทั้งเส้นขนาดกว้าง 40 เมตร 6 ช่องจราจร ระยะทาง 8 กิโลเมตร คาดว่าจะต้องใช้ประมาณ 400-500 ล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณที่ กม.ที่ 600+200 ของทางหลวงหมายเลข 1202 (บ้านดอกบัว) ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา แนวถนนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาตัดผ่านถนนหมู่บ้าน และแม่น้ำอิง ตัดผ่านถนนลาดยางของ อบจ.สาย พย.3014 บ้านศาลา-บ้านศรีชุม

จากนั้นมุ่งทางทิศใต้ระยะประมาณ 3,100 เมตร แล้วตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 บริเวณบ้านสั้นป่าเป้า ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ก่อนจะตัดไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนลาดยางของ อบจ. สาย พย.3201 บ้านสันจกปก-บ้างปาง

กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายบริษัทเอกชนเปิดรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงการชี้แจงโครงการแก่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุม 4 ตำบล ใน 2 อำเภอได้แก่ ต.ท่าวังทอง ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา และ ต.ดอกคำใต้ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานสำรวจออกแบบเบื้องต้น-การคัดเลือกรูปแบบ และส่วนงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ

นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าว่า ถนนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับจังหวัด พะเยาอย่างมาก เพราะจะสามารถรองรับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมไปถึงการค้าจากพม่า จีน และสปป.ลาว เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อกับถนน R3A ผ่านชายแดน อ.เชียงของ และ อ.จุน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา แล้วเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักที่ อ.ดอกคำใต้ และ อ.เมืองพะเยา นอกจากนี้จะทำให้สินค้าด้านการเกษตร เช่น ข้าว และยางพารา ที่ขยับราคาขึ้นสูงต่อเนื่องในปัจจุบัน ได้รับประโยชน์ สามารถขนส่งสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมฯ เมืองพะเยา ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 8 กิโลเมตร นี้หากดำเนินการตามกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น การทำประชาคม และการเวนคืนที่ดินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ราวปี พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้

 

ที่มา   http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000022737

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001