Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20
การเปิดเส้นทางR3Aในจังหวัดพะเยา ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลวง1020 เป็นเส้นทางในการส่งสินค้าจากประเทศไทยไปย

­ังประเทศลาว โดยมีแผนดำเนินการสร้างถนนนี้ในโครงการ R3 Aของกรมทางหลวง จังหวัดพะเยา ในการขยายเส้นทางR3Aขึ้นเพื่อเป็นการรองรั­บและแก้ปัญหารถติดเพราะเส้นทางตัดผ่านนั้น­จะต้องใช้สี่แยกแม่ต๋ำ ในการสัญจรเป็นจำนวนมากและมักจะเป็นรถบรรท­ุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่โดยกรมทางหลวงจังหวั­ดพะเยา คิดวิธีแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว


 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001