Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20
ตลาด เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน อนาคตสดใส ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมภาครัฐและเอกชนเตรียมเจรจาขอเป็นบ้านพี่ เมืองน้อง รองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เฉิงตู เมืองคู่มิตรกับอนาคตในปี 2020 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนครเฉิงตู อยู่ในมณฑลเสฉวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงภาคตะวันตกกับภาคตะวันออก ของจีนเพื่อเป็นช่องทางการกระจายสินค้า การดึงดูดเทคโนโลยี และการลงทุนจากฝั่งตะวันออก รวมถึงมีสิทธิพิเศษทางภาษีให้กับธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุน เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ รัฐบาลจีนกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาให้นครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่ ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีประชากร 90 ล้านคน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อมีเส้นทาง R3a เกิดขึ้น เชื่อมไทยกับจีน ผ่านทางอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านทางเมืองคุนหมิงของจีน ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางทางรถไม่เกิน 3 วัน หากสะพานเชียงของเสร็จ จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 15-16 วัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ควรจะมองลู่ทางการค้าขาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเชียงใหม่กับนครเฉิงตูซึ่งมีลักษณะการ ดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกัน โดยสินค้าที่มีลู่ทางอนาคตสดใสคือสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรม ผ้าทอ ไม้แกะสลัก เป็นต้น
ในเดือนเมษายนนี้คณะของจังหวัดเชียงใหม่จะ เดินทางไปเจรจาเสนอเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเฉิงตู หากประสบความสำเร็จจะเสนอกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในเดือนกันยายน จะมีงานมหกรรมสินค้าไทยที่นครเฉิงตู ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่สินค้าจากเชียงใหม่จะเข้าไปวางตลาดในเฉิงตูในช่วงนั้น ด้วย

hที่มา thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5602200010090
 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001