Get Adobe Flash player

ผลงานที่ผ่านมา

crcoldroom_11
ห้องเย็นเชียงราย สวัสดีค่ะ
crcoldroom20

ตลอดช่วงครึ่งปีหลัง 2552 มีคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจีนที่มีอำนาจตัดสินใจ ยกทีมมาพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ถี่ยิบ ไม่น้อยกว่า 5 คณะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ คณะนักธุรกิจและภาครัฐของไทยก็จัดคณะไปเยือนมณฑลจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง R3A ไม่น้อยเช่นกัน

หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ปรากฏการณ์นี้ไม่ธรรมดา เพราะประเด็นความร่วมมือ ที่ได้กลับแตกต่างกัน เนื่องจากการเดินทางมาของคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจีนในมณฑลตอนใต้ของ จีนกลับหนักแน่น และเร่งรัดให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากที่สุด ทั้งประเด็น การเปิดเที่ยวบินเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงความร่วมมือด้าน โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว


ทุกครั้งที่คณะจีนเดินทางมาจะมีการลงนาม ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงรุก ซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายไทยขยับช้า กระทั่งต้องมาตามงานและมาทวงเรื่องที่ได้เจรจาพูดคุยกันหลายครั้ง ภายใต้กรอบการเปิดการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่เริ่มต้น ขึ้นแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

ล่าสุดคือการเดินทางมาของคณะของนาย Xu Zhonglin อดีตประธานกระทรวงอุตสาหกรรมมณฑลยูนนาน พร้อมด้วยนาย Liu Shijie ประธานสหภาพกรมแรงงานมณฑลยูนนาน และหัวหน้าเลขาธิการ สมาคมยูนนานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ นาย Zhang Hui ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลยูนนาน นาย Zhou Rui หัวหน้าเลขาธิการรัฐสภามณฑลยูนนาน เพื่อร่วมประชุมหารือด้านการลงทุน การค้าและโลจิสติกส์ ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


นอกจากนั้นยังมีภาคเอกชนรายใหญ่ อาทิ บริษัท ยูนนานการลงทุนในภาคพื้นเอเชีย จำกัด บริษัท ยูนนานกลุ่มวิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด บริษัท โลหะกรรมวิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด บริษัท คุนหมิงเหาเหม่ย อสังหาริมทรัพย์พัฒนา จำกัด บริษัท ยูนนานลู่เฉียว จำกัด โรงงานไท่เหอซึ่งอยู่ในเครือซีวายกรุ๊ป จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมบัสชั่นเอ็นยิเนีย จำกัด โรงงานในเครือบริษัท จิ่วโจว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


นาย Xu Zhonglin กล่าวว่า ข้อตกลงอาเซียนบวกหนึ่งเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ทำให้การค้าระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยคึกคักมากขึ้น ซึ่งยูนนาน-เชียงรายต่างเป็นเมืองหน้าด่านของกันและกัน และเป็นจุดเชื่อมโลจิสติกส์ระหว่างจีนและกลุ่มอาเซียน

ก่อนหน้านี้ คณะ MR.Jiang Pusheng เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำสิบสองปันนา และประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศสิบสองปันนา นำคณะกว่า 30 คนเดินทางมาส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงระหว่างสิบสองปันนา- เชียงใหม่ พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน นับเป็นการเดินทางมาติดตามความร่วมมือระหว่างภาคเหนือของไทยกับสิบสองปันนา ของจีน โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางการบิน ซึ่งก่อนหน้านั้นคณะของนางเตา หลิน อิง ผู้ว่าฯสิบสองปันนา ได้เดินทางมาเยือนเชียงราย-เชียงใหม่ โดยนำร่องเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ แล้ว ในส่วนของไทยนั้นวันที่ 25-31 มกราคมนี้ คณะภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จะโรดโชว์ไปสิบสองปันนาผ่านเส้นทาง R3A เพื่อเจรจาความร่วมมือการค้าและการลงทุน


นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเดินทางไปเมืองสิบสองปันนาครั้งนี้จะมีคณะภาครัฐและเอกชนของจังหวัด เชียงใหม่ 50-60 คน โดยจะเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านเส้นทาง R3A ประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือและเจรจากับจีนคือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน เช่น การเปิดเส้นทางบินระหว่างจีน-เชียงใหม่ ซึ่งจีนได้แสดงความสนใจอย่างมากที่จะเปิดบินตรงจากจีนตอนใต้เข้าสู่ เชียงใหม่

ทั้งนี้ในช่วง 1 ปีของการเปิดใช้เส้นทาง R3A (คุนหมิง-กรุงเทพฯ) กลุ่มทุนจีนได้รุกเข้ายึดกุม "จุดยุทธศาสตร์" สำคัญตลอดแนวเส้นทาง เช่น การลงทุนเช่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีน ในนามบริษัท บ่อเต็นแดนคำ จำกัด มูลค่าการลงทุนนับหมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีการโยกย้ายชาวจีนเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคน โครงการ สัมปทานปลูกยางพารา ข้าวสาลี บริเวณเส้นทาง R3A รวมเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 6,000-7,000 เฮกตาร์ ในส่วนของภาคการค้า-บริการ ทุนจีนได้ลงทุน ก่อสร้างโรงแรมระดับ 3 ดาว ในแขวงหลวงน้ำทาไม่น้อยกว่า 2-3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายสาขา ทั้งร้านอาหาร คลังสินค้า จุดพักรถขนส่งสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าด้านเหนือเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น รวมทั้งโครงการ Kings Romans of Laos ASEAN economic & tourism development zone ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจีนคือ กลุ่มดอกงิ้วคำที่เข้าไปลงทุนเช่าที่ดินประมาณ 5,168 ไร่ ระยะเวลา 75 ปี เพื่อลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ ครบวงจรและมีบ่อนกาสิโนด้วย เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2552 จีน จึงกลายเป็นประเทศเดียวที่ขยับตัวรุกรบเร็ว สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดใช้เส้นทาง R3A และการเปิดเขตการค้าเสรี อีกทั้งหากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย แล้วเสร็จในปี 2555 จะยิ่งทำให้การเคลื่อนย้าย "เงินทุน-คน-สินค้าจีน" ทะลุทะลวงเข้าสู่ตลาดไทย และยึดครองตลาดอาเซียนได้

ขณะที่คนไทยยังคงตกอยู่ในสถานะตั้งรับ เป็นฝ่ายเสียเปรียบในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา

 

crcoldroom_11ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงราย : ChiangraiColdRoom.com
Address :18 หมู่ 12
บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  

Email :   chiangraicoldroom@gmail.com

Line ID : chiangraicoldroom   

Mobile : 091-479-0181, 091-479-0180 , 098-7917416

crcoldroom_facebooktwitter-icon-1013x1024crcoldroom_line

คอล์ยเย็น Evaporator คอนเดนเซอร์ระบายความร้อน PMTKU

pmtku-cooler-001 pmtku-condenser-001 pmtku-cooled_condenser-001